News

vglu Rocket League Contest Season 2!

Umellen kennt der Iech hei: https://goo.gl/forms/QrmQwbzHyHO7Iweu1

D’Summerpaus ass eriwwer a mir vu videogames.lu notzen direkt haut de Méindeg fir ee groussen Announcement ze maachen: Nodeems mer am Mee bis Juni eng éischt Editioun dovunner ofgehalen hunn gi mer elo fir den Hierscht an eng zweet Saison vun eiser Rocket League Liga, dem vglu Rocket League Contest!

Wat aneschters ass par Rapport zu Season 1: Mir féieren eng SWISS-Qualifikatiounsronn an, wou mir eben och Iech d’Méiglechkeet gi fir dass der Iech während 2 bis 3 Matcher während 2 Wochen nees aspille kennt a mir och an engems teste kennen ewéi flexibel di nei gegrënnten Teams sinn. Esou vermeide mir och, dass Teams, di sech umellen an duerno kee Match gespillt sollen hunn et och mol net méi bis an eng Divisioun packen!

Ewéi gewinnt wäerte mir bäim 4 Divisioune Konzept bleiwen. Dat heescht also dass egal wéi een Niveau der am Spill hutt, fir Iech ass och di richteg Platz bäi eis am Rocket League Contest!

Umelle fir de Contest kennt dir Iech vum 18. September bis den 1. Oktober mat Hëllef vum Formular!

Bei weider Froen, kennt der eis se roueg an de Kommentare stellen!

Mir hoffe mir kennen Iech nees begréisse fir eng zweet Editioun an wënschen Iech vill Spaass beim Contest!

Hei nach eng Kéier di wichtegst Informatiounen zesummen op engem Bild:

D’Crew vu videogames.lu

Leave a Reply